فیلم تدریس دروس کتاب فلسفه یازدهم و دوازدهم و منطق دهم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

اکتبر 19th, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فیلم تدریس دروس کتاب فلسفه یازدهم و دوازدهم و منطق دهم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بسته هستند)

 

 دریافت فایل تدریس کتاب فلسفه-یازدهم-درس۸،-مدرس-خانم-پروین

 

دریافت فایل تدریس کتاب فلسفه۲-دوازدهم-درس۱-،مدرس-خانم-دکتر-حیدری-امین

 

دریافت فایل ندریس کتاب فلسفه۲-دوازدهم-درس۲،مدرس-خانم-دکتر-حیدری-امین

 

دریافت فایل تدریس کتاب فلسفه-دوازدهم-درس۳،مدرس-خانم-پروین

 

دریافت فایل تدربس کتاب منطق-پایه-دهم-درس-اول-ترازوی-اندیشه،مدرس-آقای-خاکدان

 

کتاب درسی فلسفه و منطق چاپ جدید ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اکتبر 5th, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کتاب درسی فلسفه و منطق چاپ جدید ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بسته هستند)

 

 دریافت فایل کتاب فلسفه دوازدهم ۱۳۹۹

 دریافت فایل کتاب فلسفه یازدهم ۱۳۹۹

دریافت فایل کتاب منطق دهم ۱۳۹۹

فراخوان تولید محتوای الکترونیکی کتاب فلسفه و منطق ۱۴۰۰-۹۹

سپتامبر 28th, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فراخوان تولید محتوای الکترونیکی کتاب فلسفه و منطق ۱۴۰۰-۹۹ بسته هستند)

 

 دریافت فایل تولید محتوا