نمونه سوالات فلسفه و منطق ۹۹-۹۸

فوریه 17th, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه سوالات فلسفه و منطق ۹۹-۹۸ بسته هستند)

خسروشهر ۱

خسروشهر ۲

خسروشهر۳

نبوت دوازدهم فلسفه

هادی زاده منطق دهم

هادی زاده فلسفه یازدهم

منطق نبوت دهم

فلسفه دوازدهم هادی زاده

مستقیم فلسفه دوازدهم

مستقیم فلسفه یازدهم

منطق دهم مستقیم

بخشنامه ی فراخون تهیه کلیپ آموزشی کتاب فلسفه داوزدهم ۹۹-۹۸

فوریه 17th, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بخشنامه ی فراخون تهیه کلیپ آموزشی کتاب فلسفه داوزدهم ۹۹-۹۸ بسته هستند)

۱۹۸۲۳۵  دریافت فایل بخشنامه 

 

فهرست منابع وحذفیات کنکوردرس فلسفه و منطق ۹۹-۹۸

فوریه 3rd, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فهرست منابع وحذفیات کنکوردرس فلسفه و منطق ۹۹-۹۸ بسته هستند)

hazfeat_-_jadidsar99دریافت فایل)

 

 

 

 

مطالب آموزشی درس پژوهی و و راهنمایی آموزشی با رویکرد بالینی و طرح درس ملی۹۹-۹۸

ژانویه 27th, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مطالب آموزشی درس پژوهی و و راهنمایی آموزشی با رویکرد بالینی و طرح درس ملی۹۹-۹۸ بسته هستند)

 

فایل سنجش یادگیری۹۸

فایل نظارت و راهنمایی آموزشی۹۸

فایل طراحی آموزشی ۹۸

گزارش جلسه دوره آموزش و یادگیری در چار چوب برنامه ملی ،درس پژوهی و نظارت و راهنمایی آموزشی با رویکرد بالینی و طرح درس ملی ۹۹-۹۸

ژانویه 27th, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه دوره آموزش و یادگیری در چار چوب برنامه ملی ،درس پژوهی و نظارت و راهنمایی آموزشی با رویکرد بالینی و طرح درس ملی ۹۹-۹۸ بسته هستند)

‘گزارش جلسه درس پژوهی گروه فلسفه و منطق با رویکرد طرح ۹۸درس ملی ۱۳۹۸docx