معرفی کتاب در زمینه فلسفه پایه یازدهم /۱۳۹۸

دسامبر 23rd, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده

کتاب فلسفه یازدهم بی تردید همچون کتاب منطق دهم نقطه ی عطفی در تدریس و آموزش فلسفه و منطق است. نویسندگان دانشمند کتاب های فوق ، برای نخستین بار دانش آموزان را وارد عرصه حقیقی فلسفه و منطق کرده اند. به کارگیری داستان هایی در آغاز مباحث کتاب فلسفه یازدهم ، به خوبی توانسته است دانش آموز را وارد فضاهای پیچیده ی فلسفه کند و او را مجذوب خویش نماید. لذا مدرس کتاب چون گذشته نمی تواند فقط بر محفوظات تکیه کند و به پرسش های خلاقانه ی دانش آموزان بی اعتنا باشد. در این جا برای فعال کردن بیشتر دانش آموزان و افزایش شیفتگی ایشان به مباحث بنیادی فلسفه کتاب “فلسفه برای نوآموزان” در دو جلد معرفی می گردد. مباحث کتاب مذکور نیز با داستان های کوتاهی شروع می شود و سپس با طرح پرسش هایی مخاطب را به درون مسائل بنیادی فلسفه یا همان فطرت ثانی می کشاند. پس از طرح داستان ، آن مطلب را بیشتر می کاود و در پایان پرسش های برای گفتگو ، تمرین ها و فعالیت هایی بدان می افزاید. هریک از این داستان ها می تواند به عنوان کنفراس به دانش آموز محول شود و او آنها را در کلاس با بحث گروهی و پرسش و پاسخ دانش آموزان به اجرا در آورد.

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.