فایل کتاب های فلسفه و منطق چاپ ۱۳۹۸

اکتبر 21st, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فایل کتاب های فلسفه و منطق چاپ ۱۳۹۸ بسته هستند)

 دریافت فایل کتاب منطق دهم چاپ  ۹۸

دریافت فایل کتاب فلسفه یازدهم چاپ۹۸

دریافت فایل کتاب فلسفه دوازدهم چاپ۹۸

جزوه ی کلی فلسفه ی دوازدهم ۹۸

اکتبر 21st, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جزوه ی کلی فلسفه ی دوازدهم ۹۸ بسته هستند)

دریافت فایل جزوه فلسفه ۲ سال ۹۸

فرم نظارت و راهنمایی آموزشی (نظارت بالینی) جهت بازدید از کلاس ها ۱۳۹۸

اکتبر 14th, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فرم نظارت و راهنمایی آموزشی (نظارت بالینی) جهت بازدید از کلاس ها ۱۳۹۸ بسته هستند)

سرگروه های محترم نواحی مناطق و شهرستان ها ، پیرو برنامه ی دبیرخانه محترم کشوری در سال تحصیلی جدید همکاران گرامی برای  نظارت بالینی از فرم زیر جهت بازدید از کلاس های آموزشی دانلود و استفاده بفرمایند.

دریافت فایل فرم نظارت بالینی فلسفه و منطق ۹۸

برنامه ی عملیاتی جهت عملکرد و امتیازدهی گروه های فلسفه و منطق مناطق نواحی و شهرستان ها ۹۹-۹۸

اکتبر 7th, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای برنامه ی عملیاتی جهت عملکرد و امتیازدهی گروه های فلسفه و منطق مناطق نواحی و شهرستان ها ۹۹-۹۸ بسته هستند)

 

تقویم اجرایی سرگروه های_مناطق_ و نواحی و شهرستان های گروه_های فلسفه_و_منطق استان

تبریک سال تحصیلی جدید ( ۹۸/۷/۱)

سپتامبر 23rd, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تبریک سال تحصیلی جدید ( ۹۸/۷/۱) بسته هستند)