اطلاعیه جهت شرکت در کارگاه مجازی فلسفه یازدهم ( که توسط دبیرخانه اجرا می شود)

ژانویه 14th, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای اطلاعیه جهت شرکت در کارگاه مجازی فلسفه یازدهم ( که توسط دبیرخانه اجرا می شود) بسته هستند)

پاسخنامه فلسفه یازدهم دروس ۱تا ۵ ____آقای ناصر حسین بر( سرگروه فلسفه و منطق سراوان)

ژانویه 14th, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پاسخنامه فلسفه یازدهم دروس ۱تا ۵ ____آقای ناصر حسین بر( سرگروه فلسفه و منطق سراوان) بسته هستند)

دریافت فایل پاسخنامه فلسفه یازدهم

نقد فلسفه یازدهم __ آقای ناصر حسین بر ( سرگروه فلسفه و منطق سراوان)

ژانویه 14th, 2019 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نقد فلسفه یازدهم __ آقای ناصر حسین بر ( سرگروه فلسفه و منطق سراوان) بسته هستند)

 دریافت فایل تحقیق نقدفلسفه یازدهم

طرح درس روزانه فلسفه دوازدهم _ درس هفتم ( افول فلسفه مشاء، ۱)

دسامبر 24th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای طرح درس روزانه فلسفه دوازدهم _ درس هفتم ( افول فلسفه مشاء، ۱) بسته هستند)

فایل دریافت طرح درس روزانه فلسفه دوازدهم (درس هفتم افول فلسفه مشاءِ (۱)

بروشور آموزشی اسفار اربعه

دسامبر 24th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بروشور آموزشی اسفار اربعه بسته هستند)

 دریافت فایل بروشور_آموزشی_اسفار_اربعه