نقد و بررسی کتاب فلسفه یازدهم

نوامبر 19th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نقد و بررسی کتاب فلسفه یازدهم بسته هستند)

دریافت فایل نامه نقد فلسفه

فرم نظارت و راهنمایی آموزشی ( نظارت بالینی)

نوامبر 19th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فرم نظارت و راهنمایی آموزشی ( نظارت بالینی) بسته هستند)

formnezarat (7) دریافت فایل

اطلاعیه

نوامبر 12th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای اطلاعیه بسته هستند)

دریافت فایل اطلاعیه دروس نهایی ۹۷ –وهوالحکیم

نمونه سوالات تشریحی فلسفه دوازدهم ۹۷

نوامبر 12th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه سوالات تشریحی فلسفه دوازدهم ۹۷ بسته هستند)

 دریافت فایل –نمونه سوالات تشریحی فلسفه دوازدهم

نمونه سوالات تستی فلسفه دوازدهم ۹۷

نوامبر 12th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه سوالات تستی فلسفه دوازدهم ۹۷ بسته هستند)

 دریافت فایل نمونه سوالات فلسفه دوازدهم ۹۷–

نقد و بررسی کتاب فلسفه یازدهم ۹۸-۹۷

نوامبر 5th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نقد و بررسی کتاب فلسفه یازدهم ۹۸-۹۷ بسته هستند)

 دریافت فایل بخشنامه نقد و بررسی کتاب فلسفه یازدهم ۹۷

بخشنامه ی تولید محتوای الکترونیکی ۹۸-۹۷

اکتبر 29th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بخشنامه ی تولید محتوای الکترونیکی ۹۸-۹۷ بسته هستند)

 دریافت فایل تولید محتوای الکترونیکی

نقد کتاب فلسفه یازدهم

اکتبر 29th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نقد کتاب فلسفه یازدهم بسته هستند)

دریافت فایل نقد کتاب