فرم معیار های ارزیابی مناطق و شهرستان ها

اکتبر 22nd, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فرم معیار های ارزیابی مناطق و شهرستان ها بسته هستند)

 دریافت فایل فرم معیارهای ۱

فلسفه دوازدهم __ حرکت جوهری

اکتبر 1st, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فلسفه دوازدهم __ حرکت جوهری بسته هستند)

 دریافت فایل-_حرکت جوهری

مقاله ای در زمینه کلی – جزیی

اکتبر 1st, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مقاله ای در زمینه کلی – جزیی بسته هستند)

 دریافت فایل مقاله کلی_و_جزیی

کتاب های فلسفه و منطق سال تحصیلی جدید۹۸-۹۷

سپتامبر 24th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کتاب های فلسفه و منطق سال تحصیلی جدید۹۸-۹۷ بسته هستند)

کتاب منطق – دهم

 

 

کتاب فلسفه – یازدهم

کتاب فلسفه – دوازدهم

معرفی آدرس سایت و ایمیل گروه فلسفه ومنطق استا ن در سال تحصیلی جدید۹۸-۹۷

سپتامبر 24th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای معرفی آدرس سایت و ایمیل گروه فلسفه ومنطق استا ن در سال تحصیلی جدید۹۸-۹۷ بسته هستند)

 دریافت فایل آدرس

فرم مشخصات سرگرو ه های آموزشی فلسفه و منطق سال تحصیلی ۹۸-۹۷

سپتامبر 24th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فرم مشخصات سرگرو ه های آموزشی فلسفه و منطق سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بسته هستند)

تبریک سال تحصیلی ۹۸-۹۷

سپتامبر 24th, 2018 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تبریک سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بسته هستند)