اطلاعیه فراخوان مسابقه مقاله نویسی ویزه دبیران و دانش آموزان ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دسامبر 14th, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای اطلاعیه فراخوان مسابقه مقاله نویسی ویزه دبیران و دانش آموزان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بسته هستند)

 

دریافت فایل نامه مسابقه مقاله نویسی ۰۱۴۰۰

اطلاعیه طراحی سوالات شبه نهایی کتاب فلسفه پایه دوازدهم ۱۴۰۰-۹۹ ۱۳

دسامبر 14th, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای اطلاعیه طراحی سوالات شبه نهایی کتاب فلسفه پایه دوازدهم ۱۴۰۰-۹۹ ۱۳ بسته هستند)

.

دریافت فایل نامه  سوالات نهایی۲

اطلاعیه طراحی سوالات تستی ۱۴۰۰-۹۹ ۱۳

دسامبر 14th, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای اطلاعیه طراحی سوالات تستی ۱۴۰۰-۹۹ ۱۳ بسته هستند)

 دریافت فایل نامه  سوالات تست

تقویم اجرایی گروه آموزشی فلسفه و منطق ۱۴۰۰-۹۹

نوامبر 9th, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تقویم اجرایی گروه آموزشی فلسفه و منطق ۱۴۰۰-۹۹ بسته هستند)

 

 دریافت فایل تقویم اجرایی گروه فلسفه و منطق ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ ]

تقویم اجرایی گروه فلسفه و منطق ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نوامبر 2nd, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تقویم اجرایی گروه فلسفه و منطق ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بسته هستند)

 دریافت فایل تقویم اجرایی گروه فلسفه و منطق ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ ]

فیلم تدریس دروس کتاب فلسفه یازدهم و دوازدهم و منطق دهم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

اکتبر 19th, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فیلم تدریس دروس کتاب فلسفه یازدهم و دوازدهم و منطق دهم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بسته هستند)

 

 دریافت فایل تدریس کتاب فلسفه-یازدهم-درس۸،-مدرس-خانم-پروین

 

دریافت فایل تدریس کتاب فلسفه۲-دوازدهم-درس۱-،مدرس-خانم-دکتر-حیدری-امین

 

دریافت فایل ندریس کتاب فلسفه۲-دوازدهم-درس۲،مدرس-خانم-دکتر-حیدری-امین

 

دریافت فایل تدریس کتاب فلسفه-دوازدهم-درس۳،مدرس-خانم-پروین

 

دریافت فایل تدربس کتاب منطق-پایه-دهم-درس-اول-ترازوی-اندیشه،مدرس-آقای-خاکدان

 

کتاب درسی فلسفه و منطق چاپ جدید ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اکتبر 5th, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کتاب درسی فلسفه و منطق چاپ جدید ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بسته هستند)

 

 دریافت فایل کتاب فلسفه دوازدهم ۱۳۹۹

 دریافت فایل کتاب فلسفه یازدهم ۱۳۹۹

دریافت فایل کتاب منطق دهم ۱۳۹۹

فراخوان تولید محتوای الکترونیکی کتاب فلسفه و منطق ۱۴۰۰-۹۹

سپتامبر 28th, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فراخوان تولید محتوای الکترونیکی کتاب فلسفه و منطق ۱۴۰۰-۹۹ بسته هستند)

 

 دریافت فایل تولید محتوا

تبریک سال تحصیلی جدید ۱۴۰۰-۱۳۹۹

سپتامبر 21st, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تبریک سال تحصیلی جدید ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بسته هستند)

فرهنگ جامع فلسفی

فوریه 24th, 2020 | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فرهنگ جامع فلسفی بسته هستند)

 

فایل فرهنگ جامع فلسفی ۱