اطلاعیه

آبان ۲۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای اطلاعیه بسته هستند)

دریافت فایل اطلاعیه دروس نهایی ۹۷ –وهوالحکیم

نمونه سوالات تشریحی فلسفه دوازدهم ۹۷

آبان ۲۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه سوالات تشریحی فلسفه دوازدهم ۹۷ بسته هستند)

 دریافت فایل –نمونه سوالات تشریحی فلسفه دوازدهم

نمونه سوالات تستی فلسفه دوازدهم ۹۷

آبان ۲۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه سوالات تستی فلسفه دوازدهم ۹۷ بسته هستند)

 دریافت فایل نمونه سوالات فلسفه دوازدهم ۹۷–

نقد و بررسی کتاب فلسفه یازدهم ۹۸-۹۷

آبان ۱۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نقد و بررسی کتاب فلسفه یازدهم ۹۸-۹۷ بسته هستند)

 دریافت فایل بخشنامه نقد و بررسی کتاب فلسفه یازدهم ۹۷

بخشنامه ی تولید محتوای الکترونیکی ۹۸-۹۷

آبان ۷ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بخشنامه ی تولید محتوای الکترونیکی ۹۸-۹۷ بسته هستند)

 دریافت فایل تولید محتوای الکترونیکی

نقد کتاب فلسفه یازدهم

آبان ۷ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نقد کتاب فلسفه یازدهم بسته هستند)

دریافت فایل نقد کتاب

فرم معیار های ارزیابی مناطق و شهرستان ها

مهر ۳۰ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فرم معیار های ارزیابی مناطق و شهرستان ها بسته هستند)

 دریافت فایل فرم معیارهای ۱

فلسفه دوازدهم __ حرکت جوهری

مهر ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فلسفه دوازدهم __ حرکت جوهری بسته هستند)

 دریافت فایل-_حرکت جوهری

مقاله ای در زمینه کلی – جزیی

مهر ۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مقاله ای در زمینه کلی – جزیی بسته هستند)

 دریافت فایل مقاله کلی_و_جزیی

کتاب های فلسفه و منطق سال تحصیلی جدید۹۸-۹۷

مهر ۲ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست گروه آموزشی فلسفه و منطق در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای کتاب های فلسفه و منطق سال تحصیلی جدید۹۸-۹۷ بسته هستند)

کتاب منطق – دهم

 

 

کتاب فلسفه – یازدهم

کتاب فلسفه – دوازدهم